หน้าที่หลักของระบบ IBS
 
ระบบสามารถจัดการเอกสารธุรกิจได้หลากหลายแบบ เช่น เอกสารใบสมัครบัตรเครดิต, เอกสารขอสินเชื่อและ
เอกสารสัญญาอื่นๆ แบบออนไลน์ (ลูกค้าและผู้ให้บริการสามารถทำธุรกรรมผ่านจอภาพเดียวกันได้)
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลเอกสารออนไลน์ลงใน EDMS
   
การแก้ปัญหาและจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านทางระบบให้คำปรึกษา (ลูกค้าและผู้ให้คำปรึกษาสามารถทำ
ธุรกรรมแบบเรียลไทม์และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ระบบจะสามารถสืบค้นการบันทึกทางธุรกรรม
ขึ้นมาเรียกใช้ได้ด้วย)
   
โดยการประมวลผลซึ่งสะท้อนความพอใจของลูกค้าในการให้บริการ เรายังสามารถใช้ข้อมูลจาก CRM(Customer Relation Management) ในการประเมินผลงานทางธุรกิจได้อีกด้วย
   
 
โครงสร้างของระบบ IBS